Δημοσθένης Μπογιατζής: Ο άνθρωπος δίνει την αξία και την υπεραξία

“Έχω σκεφτεί πολλά σε σχέση με το ποιο αντικείμενο μπορεί να αγιοποιηθεί αυτή την εποχή (του Covid). Ο άνθρωπος τελικά, δίνει αξία σε ένα αντικείμενο, πως το διαλέγει, πως το κρίνει, πως μπορεί να το αγιοποιήσει δίνοντας μια υπεραξία, και να το κάνει κάτι διαφορετικό.”

Δημοσθένης Μπογιατζής, απόσπασμα συνέντευξης

Το video της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο

Dimosthenis Bogiatzis

Dimosthenis Bogiatzis studies at the the School of Fine Arts / Aristotle University of Thessaloniki and the Glasgow School of Art.
His clay sculptures and masks are tributes to his quest for a future archeology of new rituals and contemporary ceremonial objects.